سال جهش تولید چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ | ۲۲:۳۶
روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است. | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است.