رونمایی از کتاب مجاهدان بدون مرز در موسسه آموزش عالی حکیم طوس