سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
جشن دانش‌آموختگی موسسه آموزش عالی حکیم طوس | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

جشن دانش‌آموختگی موسسه آموزش عالی حکیم طوس