سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
جشن دانش آموختگی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد