سال جهش تولید پنجشنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
جشن روز دانشجو – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد