سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد