سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد