سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» چهارشنبه, ۲۹ دی , ۱۴۰۰
سال ۱۳۹۹؛ سال «جهش تولید» | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد