سال جهش تولید دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹
سال ۱۳۹۹؛ سال «جهش تولید» | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد