سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰
سال ۱۳۹۹؛ سال «جهش تولید» | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد