سال رونق تولید جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
سایکو سینما (تحلیل فیلم های روانشناسی اگزیستانسیال) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد