سال رونق تولید جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
سایکو سینما (تحلیل فیلم های روانشناسی اگزیستانسیال) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد