سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
شانزدهم آذر، روز دانشجو گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد