سال جهش تولید جمعه, ۷ آذر , ۱۳۹۹
شانزدهم آذر، روز دانشجو گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد