سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱
شب قدر، گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است. | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

شب قدر، گاه رویش جوانه‌های الغوث الغوث بر عرصه لب‌های تائب است.