شروع اولین فعالیت USSD موسسه با طعم تئاتر و قرعه کشی