سال جهش تولید یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ | ۰۷:۵۰
شرکت اعضای انجمن علمی دانشجویی در همایش یگانگی انتقال و انتقال متقابل با حضور جناب آقای دکتر خدیوی زند (پدر روانکاوی ایران) به مناسبت 9 اردیبهشت روز جهانی روانشناسی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

شرکت اعضای انجمن علمی دانشجویی در همایش یگانگی انتقال و انتقال متقابل با حضور جناب آقای دکتر خدیوی زند (پدر روانکاوی ایران) به مناسبت ۹ اردیبهشت روز جهانی روانشناسی