سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
طعم گپ باحضور دکتر امیررضا مزاری و محسن بدرقه (مدرس و منتقد سینما) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد