سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
طعم گپ باحضور دکتر امیررضا مزاری و محسن بدرقه (مدرس و منتقد سینما) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد