سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
عناوین روزهای هفته پژوهش و فناوری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد