سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
عید سعید قربان مبارک باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد