سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
عید سعید قربان مبارک باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد