سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
۱۶ آذر ماه روز دانشجو گرامی باد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد