سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
فعالیت های انجمن روانشناسی در سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد