سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
۲۰۲۰۰۶۳۰_۱۴۲۷۴۹ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد