سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد