سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد