سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد