سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
قبولی دانشجویان موسسه در دانشگاه های برتر کشور | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد