سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
قهرمانی طاها خمینه در مسابقات کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

قهرمانی طاها خمینه در مسابقات کشتی آزاد جوانان جام شهید هاشمی نژاد