سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰
محشر ، در شهر شهادت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد