سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
محشر ، در شهر شهادت | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد