سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
مراسم احیای شب ۲۱ ماه رمضان | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد