سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید ۹۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد