سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید ۹۶ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد