سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید ۹۶ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد