سال جهش تولید جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید 96 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد