سال رونق تولید پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید