سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید