سال رونق تولید سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید