سال جهش تولید دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید