سال جهش تولید شنبه, ۱۵ آذر , ۱۳۹۹
مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

مراسم جشن استقبال از دانشجویان ورودی جدید