سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
مروری بر خاطرات جشن روز دانشجو | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد