سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
مسابقه بزرگ آشپزی با زمینه شب یلدا “سه شنبه ۲۸ آذرماه” | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

مسابقه بزرگ آشپزی با زمینه شب یلدا “سه شنبه ۲۸ آذرماه”