سال جهش تولید جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۴
مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور