سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور