سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰
مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور