سال جهش تولید یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ | ۰۳:۱۲
معرفی جناب آقای مهندس ابوالفضل نیرومند (مدیر فناوری اطلاعات موسسه)به عنوان کارمند نمونه موسسه در سال 1397 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

معرفی جناب آقای مهندس ابوالفضل نیرومند (مدیر فناوری اطلاعات موسسه)به عنوان کارمند نمونه موسسه در سال ۱۳۹۷