سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
میزگرد علمی‌ دانشجویی پیرامون موضوع کار و کسب درآمد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد