سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
photo_2018-11-24_22-37-49 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد