سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
نشست تخصصی با موضوع : ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

نشست تخصصی با موضوع : ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل