سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
نشست سوم مغزهای کوچک زنگ زده با موضوع و محوریت مرگ و عشق | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد