سال جهش تولید دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹
نشست سوم مغزهای کوچک زنگ زده با موضوع و محوریت مرگ و عشق | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد