سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۲ آذر , ۱۳۹۹
نشست سوم مغزهای کوچک زنگ زده با موضوع و محوریت مرگ و عشق | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد