سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۹_۲۰-۵۶-۱۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۲-۰۹_۲۰-۵۶-۱۶