سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰
نشست صمیمی و دور همی دوستانه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد