سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
نشست صمیمی و دور همی دوستانه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد