سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
نشست صمیمی و گفتمان دانشجویی با موضوع و محوریت هنجارهای دانشجویی، مغزهای کوچک زنگ زده | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد