سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
نشست چهارم مغزهای کوچک زنگ زده با موضوع و محوریت “عشق و …” | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

نشست چهارم مغزهای کوچک زنگ زده با موضوع و محوریت “عشق و …”