سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
هفته دفاع مقدس گرامــــی باد. | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد