سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
هفته پژوهش و فناوری گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد