سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰
هفته پژوهش و فناوری گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد