سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
هفته پژوهش و فناوری گرامی باد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد