سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
هفدهمین دوره مسابقات کاراته بانوان قهرمانی کشور (سبک جهانی وادوکای) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

هفدهمین دوره مسابقات کاراته بانوان قهرمانی کشور (سبک جهانی وادوکای)