سال جهش تولید جمعه, ۹ آبان , ۱۳۹۹
همایش ویژه مجردین با حضور استاد داووی نژاد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد