سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱
همایش ویژه مجردین با حضور استاد داووی نژاد | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد