سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
همایش ویژه مجردین با حضور استاد داووی نژاد | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد