سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
کارگاه همایش سلامت مادر و فرزند | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد