سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
IMG_۲۰۱۸۰۸۰۸_۱۱۴۸۵۵ (۲) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

IMG_۲۰۱۸۰۸۰۸_۱۱۴۸۵۵ (۲)