سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۱۸ مرداد , ۱۴۰۱
ویدئو – جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

ویدئو – جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس