سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
ویژه برنامه گرامیداشت روز دانشجو | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد