سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
پیام تبریک معاون آموزشی و پژوهشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

پیام تبریک معاون آموزشی و پژوهشی به مناسبت آغاز سال تحصیلی