سال جهش تولید سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۵
چارت درسی و سرفصل دروس | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

چارت درسی و سرفصل دروس

چارت درسی و سرفصل دروس

 

ردیف

گروه

نام رشته

سال ورود

چارت درسی

سرفصل دروس

1

زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

1395و1396

کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

1397

کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان انگلیسی

1391تا1396

کاردانی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

1391تا1396

2

روانشناسی

کارشناسی پیوسته روانشناسی

1393

کارشناسی پیوسته روانشناسی

1394تا1396

کارشناسی پیوسته مددکاری اجتماعی

1397به بعد

3

هنر

ارتباط تصویری

1396 و مابعد

4

مدیریت

کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

1395و1396

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

1394تا1396

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

1391تا1396

کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی

1391تا1396

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

1391تا1396

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

1391تا1396

5

حسابداری

کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری

1395و1396

کارشناسی پیوسته حسابداری

1393تا1395

کارشناسی پیوسته حسابداری

1396

کاردانی ناپیوسته حسابداری

1391تا1396

کاردانی پیوسته حسابداری

1396

6

علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی-علوم زیستی

1394

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

1395و1396

7

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 کارشناسی ارشد ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی_فقه و مبانی حقوق اسلامی 96 ومابعد    

کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی

93و94

   

کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسلامی

95و96

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

98

8

علوم سیاسی

کارشناسی پیوسته علوم سیاسی

1394تا1396

9

کامپیوتر

کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

1392تا1396

   

کارشناسی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

97 ومابعد