سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۱
کارشناسی مترجمی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد